Home  |   Grafisch dezign  |   Webdezign  |   Communicatie  |   Portfolio  |   AzimDezign  |   Netwerk  |   Referenties  |   Nieuws  |   Contact
 
 

Over AzimDezign  |  Visie  |  Werkwijze
 
 

AANPAK logo- en huisstijlontwerp
Het ontwikkelen van een logo en huisstijl gaat in 4 fasen:
1. intake/brainstormfase: Voorafgaand aan het ontwerpen van een logo, wordt eerst een overleg met de klant gehouden om de wensen en voorkeuren te bespreken. AzimDezign doet hierbij haar inspiratie op en probeert het karakter en de unieke eigenschappen van de organisatie naar boven te krijgen. Het logo zal de vertaalslag zijn van deze unieke succesvolle eigenschappen van de organisatie.
2. conceptfase: De zgn. schetsfase waarin verschillende uitgangsontwerpen worden gemaakt en gepresenteerd.
3. ontwerpfase: Het gekozen conceptontwerp wordt uitgewerkt in een definitief logo en in de huisstijlmiddelen.
4. dtpfase: Het logo en de huisstijlmiddelen worden def. verder ontwikkeld en gereed gemaakt voor drukwerk.

AANPAK website ontwerp en webbouw
De website is het uitgebreide visitekaartje van de organisatie. De eerste indruk van de bezoeker is belangrijk. Daarom zullen ook de succesvolle unieke eigenschappen van de organisatie in de website tot uitdrukking moeten komen. De AzimDezign webaanpak is als volgt:
1. intake: Brainstorm met klant over wensen site, klant geeft pagina onderwerpen aan.
2. concept ontwerp: De zgn. schetsfase waarin verschillende uitgangsontwerpen worden gemaakt, gepresenteerd en besproken.
3. ontwerpfase: Het gekozen conceptontwerp wordt uitgewerkt in de definitieve pagina's en worden aangeleverd aan de webbouwer.
4. bouwfase en oplevering: De webbouwer bouwt de site en plaatst deze op een tijdelijke test url daarna online. Indien gewenst wordt de site gebouwd met een content management systeem, waarin de tekst en de projecten kunnen worden aangevuld of aangepast.

 
Disclaimer  |  Leveringsvoorwaarden     Marktveld 15  2851 BS Haastrecht  M 0614 85 10 04  T 0182 50 18 98     info@azimdezign.nl